Od leta 2014 ZIZ izdaja ZIZ koledar, katerega namen je deobjektifikacija in deseksualizacija bradavičk, prsi in teles.

»Organizirajmo se, združimo se!« je slogan projekta in skupine, ki bdi nad njim in si želi, da bi se prekarnost kot družbeni problem kolektivno ozavestila ter bi prekarci in prekarke prepoznali svoj položaj. Koledar tako temelji na analizi pogovorov s sotrpini in soborkami različnih poklicev, starosti in statusov. Nastajal je ob zelo nenavadnih urah in dnevih ter v kreativnem kaosu s tovarišicami_i iz kolektiva ZIZ. A kljub temu, z združenimi močmi, stoji na vaši mizi – če jo le imate.

Pojem »prekarnost« označuje negotovo, začasno, občasno (in v praksi pogosto tudi slabo plačano) delovno aktivnost, s tem pa tudi negotovo in nedostojno življenje. Izvira iz latinske besede precarius, ki je prvotno označevala ‘izprošen, priberačen, začasen, odvisen od volje drugega’, kasneje pa ‘nestalen, negotov, prehoden’. Prekarka_ec je torej delavka_ec, ki se je znašla_el med brezposelnostjo in pogodbo za nedoločen čas, z minimalno ali neobstoječo delovnopravno zaščito in nestalno socialno varnostjo, katere preživetje je odvisno od vsakokratne potrebe in kapric šefic_ov, menedžerk_jev ter naročnic_kov in paradoksov neoliberalne ekonomije. 

Za slikovitejši vpogled prelistajte koledar in zakličite z nami: »Prekarke in prekarci vseh dežel, združite se!«

»Let’s organize! Let’s unite!« This is the motto of this project and of the group that watches over it, wishing to raise consciousness about precarity as a social issue and to help precarious workers recognize the predicament they are in. Thus this calendar is based on an analysis of discussions with fellow sufferers and fighters of different professions, ages and statuses. We were making it at very unusual times of day and night in a process of creative chaos together with comrades from the ZIZ collective. Despite everything, through joint efforts, here it is, right in front of you on top of your desk – provided that you have one.

The notion of ‘precariousness’ designates insecure and temporary (and in practice often poorly paid) employment which brings about also insecure and undignified living conditions. It derives from the Latin word precarius with the original meaning of ‘begged from, temporary, depending on the will of another person, and later ‘irregular, insecure, transitory’. A precarious worker thus designates a person who finds themself somewhere between unemployment and regular employment, with minimal or non-existent legal protection and unstable social security, depending on the whims of bosses, managers or buyers and the paradoxes of neoliberal economy.

For a more graphic presentation, please look into the calendar and join us in our call: »Precarious workers of the world, unite!«

Idejna zasnova in koncept/Concept: Omletnice_ki in Društvo ZIZ 

Izvedba/Realisation: Omletnice_ki in Društvo ZIZ 

Fotografija/Photographer: Amadej Canjuga

Oblikovanje/Design: Urša Rahne

Besedilo/Text: Omletnice_ki

Prevod/Translation: Jaka Andrej Vojevec

Tisk/Print: Demago d. o. o.

ZIZ koledar 2022 je del projekta Organizirajmo se, združimo se! Pekarne Magdalenske mreže Maribor.

ZIZ calendar is part of Pekarna Magdalenske mreže’s Let’s organize! Let’s unite! project.

Projekt podpira/Project supported by: MOVIT, Erasmus+, ESE

Donator/Donor: KUD Transformator

na vrh